Uuden sukupolven tietoliikenneyhteys paikalliselta toimijalta

Valokuituliittymä tarjoaa sinulle tulevaisuuden palvelut jo tänään!

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy tarjoaa käyttöösi nopean ja toimintavarman tietoliikenneyhteyden.

Tilaa liittymä kotiin, mökille, taloyhtiöön, yritykselle - missä vain laajakaistayhteyttä tarvitaan!

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (jäljempänä KSVV Oy)
Puistokatu 2B
40100 JYVÄSKYLÄ
Y-tunnus: 2556709-7

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja
Janne Paunonen
puh. 040 518 8602
janne.paunonen(at)ksvv.fi

Rekisterin nimi

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriin merkitään asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on sopimussuhde KSVV Oy:n kanssa tai tarjouspyyntö KSVV Oy:ltä tai KSVV Oy:n tuottamien palveluiden käyttäminen.

Tietoja käsitellään KSVV Oy:n tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja toimittamiseen asiakkaalle sekä kehittämistyöhön, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja voidaan käyttää myös KSVV Oy:n omien tuotteiden ja palveluiden mainontaan ja suoramarkkinointiin. Sähköistä suoramarkkinointia voidaan tehdä kuitenkin vain asiakkaan suostumuksen nojalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. KSVV Oy ei välitä asiakkaan yhteistietoja markkinointitarkoitukseen kolmansille osapuolille.

Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän välitystietoja käytetään ainoastaan tietoyhteiskuntakaaren sallimiin tarkoituksiin.

Asiakkaan ja KSVV Oy:n väliset puhelut voidaan tallentaa esimerkiksi myöhempää varmistamista varten.

Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimet (yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi)
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot (toimitusosoite ja laskutusosoite)
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Mahdollinen suoramarkkinointikielto
 • Valokuituliittymän päätelaitteiden laitetiedot
 • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, tilausmuutokset, asiakkaan antamat lisätiedot)
 • Valokuituliittymän ja/tai internetpalvelun tilaus-, toimitus- ja sopimus
 • Sopimuksen ja palvelunkäytön alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • Laskutukseen, maksuihin ja perintään liittyvät tiedot
 • Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

Tietoja tallennetaan asiakkaasta vain, mikäli ne liittyvät asiakkuuteen.

Kun asiakas käyttää KSVV Oy:n palveluja tai liittymää, tallentuu KSVV Oy:n järjestelmään tietoja palvelun käytöstä. Tietoliikenneverkkoon tallentuvat tiedot palvelun käytöstä ovat välitystietoja, joihin sovelletaan tietoyhteiskuntakaarta. Asiakkaalla ei ole välitystietojen osalta henkilötietolain mukaista tarkistusoikeutta.

Tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta palvelun tilaamisen tai käytön yhteydessä. Laitteiden tekniset tiedot saadaan KSVV Oy:n toimittamista/hallinnoimista laitteista.

Lisäksi voidaan käyttää julkisia tietolähteitä, kuten Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua.

Tietojen luovutus

KSVV Oy voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön rajoissa esimerkiksi toisille verkkoyrityksille ja viranomaisille. KSVV Oy ei luovuta asiakastietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon.

Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (salasana ja tunnus) rekisteriin. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella pystytään todentamaan henkilötietojen käsittely.

Koko henkilöstöllä ja KSVV Oy:n lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan tietoyhteiskuntakaarta ja Viestintäviraston määräyksiä.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekistereistä, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.