Miksi hankkia valokuituliittymä?

Huippunopea ja luotettava internetyhteys tulee olemaan välttämätön peruspalvelu joka kodissa ja yrityksessä. Vain valokuidulla voidaan toteuttaa tekniikaltaan riittävän laadukas ja käyttöturvallinen yhteys. Valokuituliittymä takaa hyvät ja toimivat tietoliikenneyhteydet tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita varten. Valokuidun käyttöiän on arvioitu olevan 50 vuotta ja siinä on "ääretön kapasiteetti". Mobiiliyhteydet eivät ole ratkaisu (katso kuitu kotiin video).

Suomi on jäänyt pahasti jälkeen kotitalouksien kuituyhteyksissä (katso sininen palkki liitteenä olevassa raportissa), mutta Suomessa on kohtuu hyvät kuituyhteydet taloyhtiöihin (punainen palkki). Keski-Suomi on jäänyt jälkeen muuta Suomea valokuituyhteyksissä. Kesällä 2019 paikalliset puhelinyhtiöt rakentavat tuhansia liittymiä kukin, mutta Keski-Suomessa on aika hiljaista.

EU:n huolena on tietoliikenneyhteyksien hidas ja epätasa-arvoinen kehittyminen Euroopassa, joka on myös Suomen hallituksen huoli (hallitusohjelmasta poimittua "Tavoitteen mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus nopeaan laajakaistaan").

Valokuidun hankkimiseen on lukuisia syitä, mutta lue jutusta ainakin seuraavat kohdat:

 • Tiedonsiirtomäärät kasvavat (katso kuva tiedonsiirtomäärien kasvusta)

 • Laatua tv-katseluun ja etätyöskentelyyn

 • Kuidun avulla saat parannettua matkapuhelimesi sisäkuuluvuutta

 • Mitä valokuitu mahdollistaa?

 • Säästä käyttämällä pilvipalveluohjelmia

Valokuidulla saadaan toteutettua nopein internetyhteys

Nopeita internetyhteyksiä tarvitaan, jotta talous voisi kasvaa voimakkaasti ja luoda työpaikkoja ja hyvinvointia ja jotta voitaisiin varmistaa, että kansalaiset voivat käyttää haluamiaan sisältöjä ja palveluja. Tulevaisuuden talous on verkkopohjainen osaamistalous, jonka ytimen muodostaa internet. Eurooppa ja Suomi tarvitsevat laajasti saatavilla olevia ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä nopeita ja huippunopeita internetyhteyksiä.

Kiinteästä valokuituyhteydestä voidaan rakentaa maakuntien, kuntien ja kyläyhteisöiden digitaalinen palveluverkko. Nopea valokuituyhteys tarjoaa kustannustehokkuutta ja palveluiden tasalaatuisuutta verkon käyttäjille sekä palvelutuotannolle. Nopea valokuituyhteys mahdollistaa kuntalaisten tasavertaisen osallistumismahdollisuuden digitaalisiin palveluihin asuinpaikasta riippumatta.

Kunnan alueella oleva nopeat laajakaistayhteydet lisäävät kunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa asukkaiden saaman laajemman palvelutarjonnan ja uusien toimeentulomahdollisuuksien kautta. Tulevaisuuden kunnan uusia palveluita kuntalaisille ovat muun muassa uudet sähköiset terveydenhuolto- ja asiointipalvelut. Nopean valokuituyhteyden kautta on mahdollista käyttää tällä hetkellä käytössä olevia digitaalisia palveluita ja ratkaisuja sekä tulevaisuuden mukanaan tuomia uusia palveluita. Kodin kaikki tarvitsemat tietoliikennepalvelut voidaan hoitaa yhden yhteyden kautta.

Tiedonsiirtomäärät kasvavat

Matkapuhelinverkot eivät pysy kasvavien tiedonsiirtomäärien vauhdissa. Katso kuitu kotiin video

Laatua TV-katseluun

Nopeat valokuituyhteydet tuovat mahdollisuuden katsella tv-ohjelmia, -sarjoja tai elokuvia uudella tavalla. Katselun voi tehdä aina silloin kun itsellä on aikaa, eikä se ole enää sidottu kellonaikoihin. Kuvanlaatu on aina teräväpiirtotasoista ja tulevaisuudessa 3D-tasoista tv-tekniikan hieman vielä kehittyessä. Yhteys toimii tasalaatuisesti eikä ruuhkaudu vilkkaimpaankaan katseluaikaan. Myöskään 4K tasoisen kuvan katselu ei onnistu mobiiliyhteyksillä, mikä tulee tarpeeseen käytettäessä isompia kuvaruutuja.

Kuidun avulla saat parannettua matkapuhelimesi sisäkuuluvuutta

Mobiiliyhteydet eivät ole ratkaisu kasvaviin tiedonsiirtotarpeisiin. Mobiili 5G verkko tarvitsee toimiakseen kuituyhteyden. Korkeita taajuuksia käyttävä 5G-signaali vaimenee nopeasti eikä kuulu kunnolla talojen sisälle. Taloihin tarvitaan erilliset 5G vastaanottimet ja ulkoantennit sekä mobiiliverkon tukiasemia hyvin tiheään. Käytännössä 5G verkko tulee vain rajatuille alueille ja muualla joudutaan tyytymään alhaisempiin nopeuksiin. Näistä syistä kuituyhteys on hyvä ratkaisu haja-asutusalueilla. Kuidun pitkästä käyttöiästä johtuen elinkaarikustannukset eivät ole muita ratkaisuja kalliimpia isolla osaa haja-asutusalueen asukkaista.

Kuidun avulla saat parannettua matkapuhelimesi sisäkuuluvuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että matkapuhelimet käyttävät matkapuhelinoperaattorien tukiasemien sijasta asiakkaan omaa kuituliittymää puhelun välittämiseen. Kaikilta kolmelta isolta Suomessa toimivalta operaattorilta (DNA, Elisa ja Telia) löytyy ns. WiFi-puhelut ominaisuus, joka on otettavissa helposti käyttöön ilman lisäveloitusta (Elisalla käyttöönotto tapahtuu tekstiviestillä). Lue ajantasaiset tiedot operaattorisi verkkosivuilta!

Etätyöskentelyä ja opiskelua uudella tavalla

Nopeat valokuituyhteydet mahdollistavat joustavan ja toimintavarman pohjan etätyöskentelylle, lisäksi useammat julkiset palvelut ja muut asiointipalvelut ovat kaikkien käden ulottuvilla.

Opiskelussa voidaan käyttää uusimpia oppimisympäristöjä ja saada laajempaa maailmanlaajuista tietoa kotiin. Oppilaitokset voivat hyödyntää nopeita yhteyksiä kurssitarjontansa laajentamiseen, jolloin opiskelukaan ei ole enää asuinpaikasta kiinni, vaan kursseja voidaan seurata reaaliaikaisesti kotoa käsin.

Työkaluja yrittäjyyteen ja yhteydenpitoon

Nopean valokuituyhteyden piirissä oleva koti mahdollistaa yrittäjyyttä ja elinkeinon harjoittamista, joka on enemmissä määrin siirtymässä digitaalisten toiminteiden piiriin. Erilaisia digitaalisia palveluita, verkkokauppaa tai muita vastaavia palveluita voidaan hoitaa esim. yrittäjien kotiympäristöistä. Nopea yhteys mahdollistaa myös sähköisen ajanvarauskalenterin käytön esim. kampaajille, hierojille ja muille vastaaville yrittäjille sekä tuo yritysten markkinoinnin mahdolliseksi erilaisten internet-palveluiden kautta. Automaatio ja erilaiset IoT-ohjausjärjestelmät on mahdollista rakentaa luotettavasti etäohjatuiksi.

Nopeat yhteydet tarjoavat myös monipuolisia mahdollisuuksia sosiaalisen verkoston kasvattamiseen esimerkiksi vanhuksille, koska verkon avulla voi pitää luontevasti yhteyttä kaukanakin asuviin tuttaviin ja perheenjäseniin. Nopeiden valokuituyhteyksien avulla voidaan luoda koteihin erilaisia kodinturvallisuusratkaisuja kamerapohjaisista etävalvontaratkaisuista erilaisiin hälytyspalveluihin. Nopea valokuituyhteys on aina pitkäikäinen ja luotettava perusta tällaisille palveluille.

Mitä valokuitu mahdollistaa?

 • Valokuidulla toteutettu tiedonsiirto on hyvin ekologista (pieni sähkönkulutus, pitkä käyttöikä)
 • Ajasta riippumattomat TV-palvelut (mm. Katsomo)
 • Smart TV (ota kaikki irti televisiostasi)
 • Tarkemman TV kuvan (4K kuvaa tarvitaan yli 65 tuumaisissa televisioissa)
 • Elokuvapalvelut (Netflix)
 • Puhelimen korvaamisen (Skype)
 • Hoivapalvelut (sote palvelujen käytön)
 • Turvallisuus- ja valvontaratkaisut
 • Pilvipalvelut (mm. koulujen käytössä)
 • Internetpelaaminen
 • Etätyöskentely (tietotyöläisten määrä kasvaa)
 • Etäopiskelu
 • Laitteiden välisen kommunikaation (laitteiden Internet)
 • Asunnon arvon nousun (vaikuttaa asunnon haluttavuuteen)

Säästä käyttämällä pilvipalveluohjelmia

 • Monet pilvipalvelut ovat ilmaisia
 • Microsoft OneDrive
 • Google Drive

Pilvipalveluohjelmat pyörivät isoissa konesaleissa, jota käytetään web-selaimilla nopeita tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen. Jokainen komento ja napin painallus välitetään konesalissa pyörivälle ohjelmalle ja vastaus näytetään asiakkaan päätelaitteen näytöllä. Jos tietoliikenneyhteydet ovat nopeita niin pilvipalvelusovelluksetkin toimivat nopeasti.